Fotowoltaika Facebook

Wycena

jak czytac fakture za prad

Jak czytać rachunek za prąd z fotowoltaiką?

Jak czytać rachunek za prąd z fotowoltaiką? Zastanawiasz się nad założeniem instalacji fotowoltaicznej? A może już taką posiadasz? Jeśli na Twoim dachu działają już moduły fotowoltaiczne, pobierasz i oddajesz energię do Zakładu Energetycznego oznacza to, że jesteś prosumentem.

Kim jest prosument?

Prosument jest to osoba, która produkuje energię elektryczną, ale również pobiera ją z sieci. Instalacja fotowoltaiczna produkuje dla Ciebie prąd, jeśli jednak nie zużyjesz na bieżąco energii, trafi ona do Zakładu Energetycznego. W okresach, gdy Twoja instalacja nie będzie w pełni zaspokajała Twojego zapotrzebowania, odbierzesz z ZE 80% lub 70% oddanej wcześniej energii.

W związku z tym rachunek za prąd będzie wyglądał inaczej niż ten, który otrzymuje zwykły konsument energii elektrycznej. Przede wszystkim w takiej fakturze znajdzie się podsumowanie ilości oraz rozliczenie energii pobranej z sieci i energii wyprodukowanej. Nie wszystkie faktury będą wyglądały identycznie pod względem wizualnym, mogą się one nieznacznie różnić w zależności od dostawcy energii, z którym podpiszesz umowę kompleksową. Mimo tych nieznacznych różnic, każdy rachunek będzie zawierał takie same pozycje.

Jak czytać rachunek za prąd? – podstawowe dane

Faktura prosumencka, jak każda faktura, zawiera podstawowe dane sprzedawcy, odbiorcy energii elektrycznej, adres, okres rozliczeniowy, grupę taryfową, zgodnie z którą następuje rozliczenie. Faktury prosumenckie mogą być wystawiane co 1, 2 lub 6 miesięcy. Dodatkowo wyszczególniona jest moc umowna, czyli moc określona w podpisanej umowie prosumenckiej, a także moc instalacji fotowoltaicznej.

jak czytać rachunek za prąd i fotowoltaike?

Rozliczenie prądu przy fotowoltaice

W dalszej części znajdziemy informacje o odczycie licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego łącznie z sumą wprowadzonej i pobranej energii. W tym miejscu konkretne dane będą opatrzone datami odczytu. Tutaj mogą zostać wskazane również straty, jeśli takie będą nas dotyczyć. Dodatkowo zostanie obliczone saldo energii.

Współczynnik ilościowy

W tym miejscu zostaną przedstawione dane dotyczące energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w stosunku do pobranej energii. Przedstawione rozliczenie uwzględnia współczynnik ilościowy, który wynosi 0,8 lub 0,7 w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżka zostaje pomnożona przez współczynnik ilościowy i otrzymany wynik określa ilość energii, którą możemy odebrać. W dalszej części pojawią się informacje dotyczące magazynu energii, tzn. ile mamy do wykorzystania energii i kiedy została tam wprowadzona. Prosument ma 365 dni na wykorzystanie tej energii.

Opłaty stałe

Prosument zobowiązany jest do uiszczenia opłat stałych takich jak opłata przesyłowa, przejściowa i jakościowa. Opłaty te mają pokryć koszty związane z utrzymaniem sieci elektroenergetycznej i zapewnieniem do niej dostępu. Oprócz tych kosztów prosument opłaca także abonament za czynności administracyjne a także odczyty stanu licznika oraz opłatę OZE.

Faktura latem i zimą – jak czytać rachunek za prąd?

Jeśli prosument rozlicza się w krótkich cyklach, np. co 2 miesiące, to faktury będą się od siebie znacznie różnić. Latem może okazać się, że instalacja zaspokoiła potrzeby elektryczne gospodarstwa a nawet wyprodukowała nadmiar energii w związku z tym na fakturze pojawią się jedynie opłaty dystrybucyjne. Będzie też wyszczególnione ile energii trafiło do magazynu. Zimą, kiedy instalacja będzie produkować znacznie mniej energii, będziemy odbierać energię wprowadzoną do ZE latem, a gdy ta się wyczerpie będziemy pobierać energie za standardową opłatą. Biorąc pod uwagę te aspekty najkorzystniej jest zdecydować się na rozliczenie co 6 miesięcy. Mamy nadzieję, że teraz już wiesz jak czytać rachunek za prąd z instalacją fotowoltaiczną.

Interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami! Prowadzimy sprzedaż i montaż fotowoltaiki niemal w całym kraju. 

Kontakt

 

jak czytać fakturę za prąd z fotowoltaiką

Tematy: Jak czytać rachunek za prąd z fotowoltaiką?

zobacz również: