Fotowoltaika Facebook

Wycena

Fotowoltaika FAQ

FAQ dotyczący fotowoltaiki. Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami klientów dotyczących fotowoltaiki i jej funkcjonowania.

Fotowoltaika to proces zamiany energii świetlnej na energię elektryczną. W panelach fotowoltaicznych znajdują się specjalne półprzewodniki, zwykle krzemowe, które reagują na padające na nie światło słoneczne. Gdy światło pada na te półprzewodniki, elektrony w nich się poruszają i powodują powstanie różnicy potencjałów, co generuje prąd stały. Ten prąd stały następnie przepływa przez inwerter, który zmienia go na prąd zmienny, który może być używany w domu lub przesyłany do sieci elektroenergetycznej.

Panel fotowoltaiczny składa się z kilku warstw, w tym warstwy absorpcyjnej, która absorbuje światło słoneczne i powoduje uwalnianie elektronów, oraz warstwy złączowej, która pomaga oddzielić elektrony i zapewnia generowanie prądu stałego. Panele fotowoltaiczne są zazwyczaj montowane na dachu domu lub na ziemi w odpowiednim miejscu, gdzie mają dostęp do największej ilości światła słonecznego przez większość dnia.

Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj paneli, inwertera, typu montażu oraz lokalizacji. W Polsce, typowy koszt instalacji o mocy 10 kW oscyluje w przedziale od 40 000 złotych do 70 000 złotych. Jednak, warto zaznaczyć, że koszt może być różny w zależności od dostępnych programów wsparcia, takich jak dotacje rządowe czy ulgi podatkowe, które mogą znacznie zmniejszyć koszt inwestycji. Ponadto, warto zwrócić uwagę na potencjalne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, które będą generowane przez instalację fotowoltaiczną, co z czasem zwróci koszt inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW może wyprodukować średnio od 10 000 do 14 000 kWh energii elektrycznej rocznie, w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, kąt nachylenia paneli, kierunek, intensywność i czas nasłonecznienia. W Polsce, średnia produkcja energii elektrycznej z jednego kilowata mocy zainstalowanej fotowoltaiki wynosi około 1000-1400 kWh rocznie. Dlatego, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW może pokryć około 60-80% rocznych potrzeb energetycznych typowego domu jednorodzinnego, a nawet więcej, jeśli panelom udaje się wyprodukować więcej energii niż dom faktycznie zużywa. Warto jednak pamiętać, że produkcja energii może być różna w zależności od warunków atmosferycznych, pory roku i lokalizacji.

Od kwietnia 2022 roku w Polsce obowiązuje system rozliczeń net-billing. System rozliczania net-billing, zwany również systemem "rozliczeń netto", to sposób rozliczenia energii elektrycznej wytwarzanej przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych. W tym systemie, producent energii (np. właściciel instalacji fotowoltaicznej) otrzymuje wynagrodzenie za całą energię wytworzoną przez jego instalację i wprowadzoną do sieci, minus zużycie energii z sieci, które producent pobrał w celu pokrycia swoich potrzeb energetycznych w momencie, gdy produkcja jego instalacji była niższa niż zapotrzebowanie na energię w danym momencie. Ostateczne rozliczenie następuje raz na miesiąc lub na kwartał, w zależności od umowy z dostawcą energii. W przypadku, gdy produkcja instalacji przekracza zapotrzebowanie na energię w danym okresie rozliczeniowym, nadwyżka energii wprowadzana jest do sieci, a producent otrzymuje wynagrodzenie za nią zgodnie z obowiązującymi taryfami i stawkami. System rozliczania net-billing jest stosowany w niektórych krajach, w tym w USA, i jest jednym z różnych sposobów rozliczania energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Rachunek za prąd z instalacji fotowoltaicznej PGE składa się z kilku pozycji.

1. Opłata za dystrybucję - to opłata za korzystanie z sieci dystrybucyjnej, która jest pobierana przez PGE i jest uzależniona od zużycia energii elektrycznej.
2. Opłata za przesył - to opłata za korzystanie z sieci przesyłowej, która jest pobierana przez operatora systemu przesyłowego, czyli PSE. Jest to stała opłata, niezależna od zużycia energii elektrycznej.
3. Opłata za energię elektryczną - to opłata za zużytą energię elektryczną, którą pobiera PGE. W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wytwarza więcej energii niż dom faktycznie zużywa, ta pozycja może wynosić zero lub być ujemna, co oznacza, że PGE zwraca pieniądze za nadwyżkę energii elektrycznej, która zostaje wprowadzona do sieci.
4. Podatek VAT - to podatek od wartości dodanej, który jest pobierany przez PGE i jest uzależniony od stawki podatku VAT.
Warto zwrócić uwagę, że na rachunku za prąd z instalacji fotowoltaicznej PGE nie ma dodatkowych opłat za "prosumencki" system rozliczeń, który jest stosowany w Polsce dla producentów energii z fotowoltaiki. Zamiast tego, rachunek uwzględnia tylko opłaty za dystrybucję, przesył i zużytą energię elektryczną.

Inwerter zazwyczaj posiada wyświetlacz, na którym można odczytać informacje dotyczące produkcji energii, takie jak ilość energii wytworzonej w danym dniu, tygodniu, miesiącu lub całkowitej ilości energii wytworzonej od momentu instalacji.
Jeśli zainstalowano monitorowanie online, to produkcja energii jest dostępna przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną, co pozwala na bieżąco monitorować produkcję energii oraz dostarczać informacji na temat wydajności instalacji. Dzięki temu można na bieżąco śledzić, ile energii wytworzyła instalacja w danym dniu lub w ciągu całego miesiąca, a także porównać jej wydajność w różnych okresach.

Istnieje kilka powodów, dla których instalacja fotowoltaiczna może się wyłączać:
1. Przeciążenie systemu - gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej energii, niż jest w stanie zużyć budynek, nadmiar energii może spowodować przeciążenie systemu, co może doprowadzić do wyłączenia instalacji. W takim przypadku zwykle instalacja wyłącza się automatycznie w celu ochrony przed przeciążeniem.
2. Złe warunki pogodowe - w niektórych przypadkach, takich jak burze, gradobicie lub silne wiatry, instalacja fotowoltaiczna może się wyłączać w celu ochrony przed uszkodzeniem.
3. Usterki sprzętu - awarie sprzętu, takie jak uszkodzenie inwertera lub panelu fotowoltaicznego, mogą również spowodować wyłączenie instalacji.
4. Brak zasilania z sieci - w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci energetycznej, jej wyłączenie może być spowodowane awarią lub przerwaniem zasilania z sieci.
Jeśli instalacja fotowoltaiczna często się wyłącza, warto skontaktować się z doświadczonym specjalistą, który dokładnie przeanalizuje przyczyny problemu i zaproponuje odpowiednie rozwiązania.

Ilość fotowoltaiki, która będzie potrzebna do zasilania pompy ciepła, zależy od wielu czynników, takich jak:
• Typ pompy ciepła - niektóre rodzaje pomp ciepła wymagają większej ilości energii elektrycznej niż inne.
• Wielkość pompy ciepła - większa pompa ciepła będzie wymagać większej ilości energii elektrycznej.
• Wydajność pompy ciepła – pompy które mają wysoki współczynnik wydajności będą potrzebować mniej energii do ogrzania budynku, a co za tym idzie mniej fotowoltaiki
• Wymagania cieplne budynku - ilość energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła będzie zależała od wymagań cieplnych budynku, który ma być ogrzewany.

W Polsce, można skorzystać z ulgi podatkowej, która umożliwia odliczenie kosztów związanych z zakupem i instalacją systemu fotowoltaicznego od podatku dochodowego. W Polsce odliczenie od podatku dochodowego może wynosić do 19% kosztów poniesionych na zakup i instalację systemu fotowoltaicznego.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy:
1. Posiadać status podatnika podatku dochodowego.
2. Wykazać w zeznaniu podatkowym, że poniesione zostały koszty związane z zakupem i montażem systemu fotowoltaicznego.
3. Posiadać faktury VAT za zakup i montaż systemu fotowoltaicznego.

Warto zwrócić uwagę, że odliczenie kosztów związanych z fotowoltaiką jest dostępne tylko w przypadku, gdy system fotowoltaiczny jest przeznaczony do użytku osobistego, a nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej.
Aby upewnić się, że korzystasz z ulgi podatkowej w sposób poprawny, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym księgowym lub doradcą podatkowym.

Wniosek można złożyć samodzielnie na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu, jednak zazwyczaj firmy fotowoltaiczne, w tym nasza, wyręcza klienta z tej czynności i sama składa wnioski tym samym upraszczając i przyspieszając cały proces założenia instalacji.

Fotowoltaika właściwie opłaca się zawsze – poziom jej opłacalności określa czas po jakim instalacja zwróci koszt inwestycyjny i zacznie generować oszczędności. Czas ten zależy od każdego przypadku indywidualnie – im większe zużycie prądu w domu tym większy poziom opłacalności

Wybór odpowiednich paneli fotowoltaicznych zależy od wielu czynników, takich jak budżet, dostępność, wydajność, trwałość i preferencje.
1. Wydajność: Sprawdź wydajność paneli fotowoltaicznych, która jest określana przez ich sprawność konwersji światła słonecznego na energię elektryczną. Im wyższa sprawność, tym więcej energii będzie można wyprodukować.
2. Marka i renoma producenta: Wybierz renomowaną markę paneli fotowoltaicznych, która ma dobre opinie i posiada odpowiednie certyfikaty jakości. Ważne jest, aby paneli dostarczał sprawdzony producent, który oferuje gwarancję na produkty.
3. Certyfikaty i standardy: Upewnij się, że panele fotowoltaiczne posiadają odpowiednie certyfikaty i spełniają międzynarodowe standardy jakości, takie jak certyfikat TÜV czy IEC.
4. Trwałość: Zwróć uwagę na trwałość paneli fotowoltaicznych, ich odporność na warunki atmosferyczne, a także gwarancję producenta na ich żywotność.
5. Cena: Porównaj ceny różnych paneli fotowoltaicznych i oceniaj je w kontekście ich wydajności i jakości. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między ceną a jakością.
6. Opinie i referencje: Przeczytaj opinie innych użytkowników i skonsultuj się z doświadczonymi instalatorami fotowoltaiki, którzy mogą doradzić i podzielić się swoimi doświadczeniami.
Pamiętaj, że wybór paneli fotowoltaicznych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb, budżetu i warunków technicznych Twojej instalacji. Warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie fotowoltaiki, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

1. System net-billing: W tym systemie nadwyżka energii elektrycznej jest sprzedawana dostawcy energii elektrycznej, a użytkownik otrzymuje wynagrodzenie za tę nadwyżkę na podstawie obowiązującej stawki. W przypadku, gdy instalacja nie produkuje wystarczająco dużo energii, użytkownik pobiera energię z sieci i opłaca ją zgodnie z ceną energii.
17. dlaczego fotowoltaika płonie
Oto kilka potencjalnych przyczyn:
1. Wadliwe instalacje elektryczne: Nieprawidłowo zainstalowane lub uszkodzone przewody elektryczne, złącza czy inne elementy instalacji mogą powodować zwarcia, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do zapłonu.
2. Nieprawidłowe działanie inwertera: Inwerter jest częścią instalacji fotowoltaicznej, która przekształca zebraną energię z paneli słonecznych na prąd przemienny. W przypadku uszkodzenia inwertera lub jego nieprawidłowego działania może dojść do nadmiernego nagrzewania się i ryzyka pożaru.
3. Wypadki i uszkodzenia mechaniczne: Nieodpowiednie praktyki montażu, takie jak nieprawidłowe mocowanie paneli fotowoltaicznych lub ich uszkodzenie podczas prac konserwacyjnych, mogą prowadzić do uszkodzenia instalacji i potencjalnego zagrożenia pożarowego.

Czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę zależy od wielu czynników, takich jak koszt instalacji, generowana energia, koszt zakupu energii z sieci, dostępne incentywy, lokalne stawki opłat za energię elektryczną oraz sposób rozliczania nadwyżek energii. W związku z tym, czas zwrotu inwestycji może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji.

Przyjęło się, że typowy czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę wynosi od 5 do 10 lat. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza przy korzystnych warunkach lokalnych i dostępnych incentywach, czas zwrotu może być jeszcze krótszy, nawet poniżej 5 lat. Ważne jest również zauważyć, że instalacja fotowoltaiczna ma długoterminowe korzyści finansowe, ponieważ po zwróceniu kosztów inwestycji można cieszyć się darmową energią przez wiele lat.

Fotowoltaika jest najbardziej wydajna, gdy spełnione są pewne warunki, które sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu energii słonecznej. Oto kilka czynników, które wpływają na wydajność fotowoltaiki:
1. Ekspozycja na światło słoneczne: Panele fotowoltaiczne powinny być dobrze nasłonecznione i bez przeszkód, takich jak drzewa, budynki czy inne obiekty, które mogą rzucać cień na panele. Idealnie byłoby, gdyby panele były skierowane na południe lub blisko południowego kierunku, aby maksymalnie wykorzystać promienie słoneczne przez większą część dnia.
2. Kąt nachylenia: Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych zależy od geograficznego położenia i sezonu. Dostosowanie kąta nachylenia paneli do lokalnych warunków może zwiększyć ich wydajność. W większości przypadków zaleca się montaż paneli pod kątem równym szerokości geograficznej lub dostosowanie kąta w zależności od sezonu.
3. Czystość paneli: Brud, kurz, liście i inne zanieczyszczenia mogą obniżyć wydajność paneli fotowoltaicznych. Regularne czyszczenie i konserwacja paneli pomaga utrzymać ich wydajność na wysokim poziomie.
4. Temperatura: Panelom fotowoltaicznym nie odpowiada zbyt wysoka temperatura. Wyższa temperatura może prowadzić do mniejszej efektywności konwersji energii. Dlatego ważne jest, aby panele były umieszczone w miejscu, gdzie mają dostęp do przepływu powietrza, co pomaga w utrzymaniu ich temperatury na odpowiednim poziomie.
5. Jakość paneli i inwertera: Wybór wysokiej jakości paneli fotowoltaicznych i inwertera może mieć wpływ na ogólną wydajność systemu fotowoltaicznego. Dobrze zaprojektowane i sprawdzone produkty są bardziej wydajne i trwałe.

String fotowoltaika to termin odnoszący się do konfiguracji połączenia paneli fotowoltaicznych w serię. W tej konfiguracji panele są połączone w jedną linię, tworząc tzw. "string". Panele są połączone szeregowo, co oznacza, że dodatni biegun jednego panelu jest połączony z ujemnym biegunem kolejnego panelu.

W stringu fotowoltaicznym panele są połączone równolegle, tworząc jedną wielką jednostkę, która generuje energię elektryczną. Struktura stringu fotowoltaicznego umożliwia zbieranie energii od kilku paneli jednocześnie, zwiększając całkowitą moc wyjściową systemu.
Istnieje kilka zalet i czynników, które należy wziąć pod uwagę przy konfiguracji stringu fotowoltaicznego. Liczba paneli w stringu, maksymalne napięcie i prąd w stringu oraz optymalny dobór paneli są ważne dla zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa systemu.

Ważne jest również uwzględnienie okablowania i zabezpieczeń, takich jak wyłączniki nadprądowe i zabezpieczenia przeciwnadprądowe, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę całego systemu fotowoltaicznego.

Fotowoltaika może się wyłączać z różnych powodów.
1. Brak nasłonecznienia: Fotowoltaika działa na zasadzie konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Jeśli nie ma wystarczającego nasłonecznienia, czy to ze względu na zachmurzenie, nocną porę dnia lub cień na panelach, produkcja energii może się znacznie zmniejszyć lub całkowicie zatrzymać.
2. Uszkodzenie paneli lub komponentów systemu: Awaria lub uszkodzenie paneli fotowoltaicznych, inwertera lub innych podzespołów systemu może spowodować wyłączenie fotowoltaiki. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak błędy w instalacji, uszkodzenia mechaniczne lub problem z elektrycznymi połączeniami.
3. Bezpieczeństwo sieci: Niektóre systemy fotowoltaiczne są wyposażone w funkcje ochronne, które automatycznie wyłączają fotowoltaikę w przypadku problemów z siecią elektroenergetyczną. Na przykład, gdy napięcie w sieci przekroczy określony poziom lub wystąpią zakłócenia w zasilaniu, fotowoltaika może się wyłączyć, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń lub niebezpieczeństwa dla personelu pracującego na linii.
4. Konserwacja i konserwacja systemu: Czasami konieczne jest planowe wyłączenie systemu fotowoltaicznego w celu przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub modernizacji. W takich przypadkach wyłączenie jest kontrolowane i zaplanowane.
W przypadku, gdy system fotowoltaiczny nie działa poprawnie lub wyłącza się niespodziewanie, zaleca się skontaktować z profesjonalnym instalatorem fotowoltaiki lub dostawcą energii, aby zbadać i naprawić problem.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas właśnie teraz i porozmawiaj z naszym konsultantem.