Fotowoltaika Facebook

Wycena

wzrost

Energooszczędna firma

Koszty ponoszone na utrzymanie firmy to często bardzo wysokie kwoty, które pochłaniają znaczną część budżetu. Firma musi zapewnić energię elektryczną przy każdym rodzaju działalności zarówno dla biur jak i wielkich hal produkcyjnych. Co jeśli można by było mądrze podejść do tematu i zarządzać energią w taki sposób, by generować jak najmniejsze koszty przy jednoczesnym maksymalnym pokryciu zapotrzebowania energetycznego? Jednym z takich sposobów jest skorzystanie z formuły ESCO.

Czym jest ESCO?

ESCO oznacza Energy Saving Company, czyli po prostu określa firmę oszczędzającą energię. Nie chodzi tutaj dokładnie o nadmierne oszczędzanie i ograniczanie energii w firmie, a o mądre nią zarządzanie. Optymalizacja kosztów związanych z energią pozwoli zmniejszyć wydatki, a tym samym zwiększy dochód firmy. By skorzystać z tej formuły warto zwrócić się do doświadczonej firmy, która przeprowadzi taką modernizację. Wiele warunków współpracy ustalanych jest indywidualnie, dlatego warto wybrać firmę godną zaufania, by finalnie uzyskać maksymalne oszczędności.

Usługi firmy ESCO obejmują często nie tylko zwiększenie efektywności zużycia energii, ale także wymianę, naprawę czy konserwację nieefektywnych urządzeń. W związku z tym niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego obejmującego analizę techniczno–ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Co istotne koszty związane z modernizacją ponoszone są przez inwestora. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie płaciło tyle samo, co wcześniej do momentu uzyskania zwrotu przez ESCO.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy, które nie posiadają finansów gotowych do takiego przeznaczenia, są w stanie skorzystać z formuły ESCO. Firmy proponujące taką formułę zapewniają fachowe doradztwo techniczne, zarządzają projektem, zajmują się jego finansowaniem, analizą oszczędności i czasem zwrotu całej inwestycji, dodatkowo dbają o monitoring wyników.
Formuła ESCO jest szansą dla wielu przedsiębiorstw na zminimalizowanie kosztów a tym samym zwiększenie dochodów firmy. Może być zastosowana w przedsiębiorstwach, gdzie energia nie jest efektywnie wykorzystywana, ponieważ brakuje budżetu do zmodernizowania przestarzałej infrastruktury.

cemer dach - fotowoltaika panele pv - energooszczędna firma ESCO

Czym jest zdalne bilansowanie?

Podstawowym założeniem tej koncepcji jest konsolidacja rozwiązań i pełne uniezależnienie się od trendów dotyczących cen energii elektrycznej w Polsce. Koncept obejmuje połączenie zapotrzebowania i możliwości kilku firm.
Przykładowo:

  • pierwsza firma posiada duże przestrzenie pod instalacje fotowoltaiczne przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu na energię
  • druga firma posiada niewielkie powierzchnie pod instalacje, ale ma duże potrzeby energetyczne
  • trzecia firma ma wysoki kapitał i wysokie koszty energii, ale nie posiada miejsca do budowy instalacji.

W ramach przedstawionej koncepcji budujemy jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kosztami energii elektrycznej we wszystkich trzech firmach. W wyniku tych działań zostaje powołany Zarządca, spółka celowa należąca do trzech firm. To on jest odpowiedzialny za rozliczenie z energetyką. Udziały i rozliczenia kosztów są zależne od potrzeb energetycznych.
Takie rozwiązanie zapewni niezależność energetyczną każdej z trzech firm. Nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane w ciągu roku zostaną sprzedane na giełdzie, co zapewni dodatkowy zysk wszystkim inwestorom.

Każda firma dostanie refakturę kosztów za energię z własnej spółki zarządzającej. Spółka zarządzająca będzie z kolei otrzymywać faktury od sprzedawcy energii i od operatora sieci. Finalnie w cyklu rocznym bilans będzie tak dobrany, aby inwestycja była zoptymalizowana i generowała coroczne zyski. Zmniejszenie kosztów utrzymania firmy może być prostsze niż się wydaje. Wystarczy zagłębić się w temat i poznać możliwości. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt, ponieważ zwiększy przychody firmy a ograniczy koszty.

fotowoltaika w gospodarstwie rolnym ESCO

tematy: Energooszczędna firma, ESCO, fotowoltaika, instalacje PV

zobacz również: