Fotowoltaika Facebook

Wycena

Pompy ciepła FAQ

FAQ dotyczący pomp ciepła. Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami klientów dotyczących pompy ciepła i jej funkcjonowania.

Pompy ciepła posiadają współczynnik SCOP – czyli sezonowy współczynnik wydajności cieplnej, jest to właśnie średnia wartość efektywności działania naszej pompy. W naszym klimacie SCOP dobrych pomp ciepła waha się między 3,5 a 4,8. Znaczy to że pompa ciepła zużyje od 3,5 do 4,8 razy mniej energii niż potrzebuje nasz dom.

Na przykładzie domu o powierzchni 140m2 z 2012 roku o zapotrzebowaniu 148kWh/m2/rok:

Taki dom potrzebuje 20720 kWh rocznie na cele ogrzewania, więc pompa ciepłą zużyje od 4316kWh do 5920kWh zależnie od tego jakiej pompy ciepła do ogrzewania użyjemy.

Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła do ogrzewania domu możemy ograniczyć rachunki za ciepło. Obecnie jest to najtańsze oraz stabilne ogrzewanie. Wybierając pompę ciepła nie jesteśmy zależni od rynku paliw kopalnych, nie interesuje nas cena węgla, oleju opałowego czy gazu. Cena prądu za to jest dużo bardziej stabilna a dodatkowo prąd możemy wytworzyć sobie sami np. instalacją fotowoltaiczną. Traktując taki zestaw dwóch instalacji jako inwestycje możemy zapewnić sobie darmowe ogrzewanie.

Podstawowa instalacja pompy ciepła wraz z montażem oraz konfiguracją to cena około 40000, jednak nie każda kotłownia jest taka sama i nie każdy dom ja identyczne potrzeby. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe czynności hydrauliczne lub elektryczne, więc cena instalacji w zależności od potrzeb może znacznie się różnić.

Efektywność pompy ciepła zależy głównie od trzech czynników:

 • jakości układu termodynamicznego – pompy ciepła producentów związanych z chłodnictwem od wielu lat będą zawsze bardziej efektywne niż niedopracowane produkty bez odpowiedniego zaplecza technologicznego,
 • Temperatura zewnętrzna – im niższa temperatura zewnętrzna tym ciężej pracuje układ termodynamiczny w celu podbicia temperatury na układzie centralnego ogrzewania do zadanej przez użytkownika.
 • Temperatura zasilania układu centralnego ogrzewania - im niższa temperatura zasilania układu ogrzewania tym mniej pompa ciepła musi się zmęczyć by tą temperaturę osiągnąć. Dlatego ogrzewanie podłogowe zawszę będzie bardziej efektywne i oszczędne niż układ zbudowany z tradycyjnych kaloryferów.

Istnieją różne rodzaje pomp ciepła zależnie od dolnego źródła:

 • pompy ciepła powietrze / powietrze- to rodzaj pomp ciepła, które wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym do ogrzewania budynków i przekazują je bezpośrednio do powietrza wewnątrz domu. Są to urządzenia, które są coraz popularniejsze ze względu na ich wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacji oraz instalacji.
 • pompy ciepła powietrze / woda – różnią się od pomp ciepła glikol / woda tym, że wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło ciepła, zamiast gruntowych wymienników ciepła lub wody, co przekłada się na tańszą instalacje takiego urządzenia (brak konieczności wykonywania odwiertów). Są to urządzenia bardzo ekologiczne i ekonomiczne ze względu na to że nie wykorzystują żadnych paliw kopalnych do ogrzewania domu, dzięki dużej sprawności eksploatacja tych urządzeń jest dużo znacznie tańsza niż tradycyjnych źródeł ciepła.
 • pompy ciepła glikol / woda – wykorzystują ciepło ziemi lub wody gruntowej do ogrzewania budynków lub wody użytkowej. Są one skuteczną i efektywną alternatywą dla tradycyjnych systemów ogrzewania, ponieważ wykorzystują naturalne źródła ciepła z otoczenia, zamiast paliw kopalnych, takich jak węgiel czy ropa.

Każda pompa ciepła wydaje z siebie dźwięk podczas działania, znakomita większość odgłosów jest wydzielana przez jednostkę zewnętrzną gdzie na ciepło w naszym domu ciągle pracują sprężarka oraz wentylator. W jednostce wewnętrznej jedynym elementem, który możemy usłyszeć jest pompa obiegowa. Odgłosy wydzielane na zewnętrz budynku nie przekraczają 55 dB(A), a w kotłowni 35 dB(A). Dla porównania głośność typowej lodówki to od 35 do 45 dB(A).

COP to wskaźnik, który mówi nam ile energii pompa ciepła jest w stanie wytworzyć (przepompować) Używając jednej jednostki energii. COP = 5 oznacza że pompa ciepła zużywając 1 kWh energii elektrycznej odda nam do domu 5kWh energii cieplnej.

Porównując pompy ciepła z innymi źródłami ogrzewania możemy porównać ten wskaźnik do sprawności innych urządzeń. Najlepsze kotły gazowe wykazują się sprawnością 0,88, najlepsze kotły na paliwo stałe 0,75.

Najczęstszymi awariami pomp ciepła są awarie wynikające z błędnych ustawień, te jednak łatwo i szybko możemy usunąć. Gorszym problemem będą awarie elektroniki oraz sprężarki, te na szczęście są rzadkie i przeważnie występują podczas pierwszych dwóch lat działania urządzenia. Producent większości urządzeń zapewnia 5-letnią gwarancje na produkt oraz jego parametry, co pozwala cieszyć się ciepłem w naszym domu bez zmartwień.

Obecnie (stan na 2022 rok) jest kilka programów na dofinansowanie pomp ciepła takie jak:

Czyste Powietrze

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

KOMPONENTY NA KTÓRE MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE JEŚLI SIĘ WYMIENI STARE ŹRÓDŁO CIEPŁA NA KOCIOŁ PALIWA STAŁEGO

podstawowy poziom dofinansowania
do 66 000zł

powęszony poziom dofinansowania do 99 000zł

powęszony poziom dofinansowania do 135 000zł

Kosztów netto

Kosztów netto

Kosztów netto

audyt energetyczny

100%

1 200

100%

1 200

100%

1 200

połączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200

80%

17 800

100%

22 200

pompa ciepła powietrze/ woda

40%

12 600

70%

22 000

100%

31 500

pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energatycznej

55%

19 400

80%

28 100

100%

35 200

pompa ciepła powietrze/powietrze

40%

4 400

70%

7 800

100%

11 100

gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energatycznej

55%

28 000

80%

40 700

100%

50 900

DOFINANSOWANIA KTÓRY MOŻNA UZYSKAĆ PO WINIANIE STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja ciepłej wody użytkowej.

40%

8 100

70%

14 300

100%

20 400

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40%

6 700

70%

11 700

100%

16 700

mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000

70%

9 000

100%

15 000

ULGA TRMOMODERNIZCYJNA

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i posiadają faktury dokumentujące koszty inwestycji.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej
(12% lub 32%), podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wyłącznie w już istniejących budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.

MOJE CIEPŁO

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

KWOTY DOTACJI

Rodzaj pompy ciepła

Typ

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikacyjnych

procentowy udział w kosztach kwalifikacyjnych dla osób fizycznych posiadające kartę dużej rodziny

maksymalna wartość dotacji [zł]

Gruntowe

x

do 30%

do 45%

21 000

Powietrzna

typ powietrze/powietrze w systemie centralnym

do 30%

do 45%

7 000

typ powietrze/woda

do 30%

do 45%

7 000

AGROENERGIA

Beneficentem jest osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej
  niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje

Próg dofinansowania:

10<kW<30 do 20% - 15 000zł

30<kW<50 do 13% - 25 000zł

PV + Pompa ciepła +10tys. zł dodatkowo

Na magazyny energii 20% kosztów kwalifikacyjnych nie więcej niż 50%

Pompy ciepła najlepiej współpracują z instalacjami grzewczymi o niskiej temperaturze. W takich instalacjach pompy ciepła mogą pracować w optymalnym zakresie temperatur, co pozwala na uzyskanie największej sprawności i efektywności. Najlepszą opcją jest zastosowanie instalacji grzewczej typu ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniu i jest szczególnie efektywne w połączeniu z pompą ciepła, ponieważ nie wymaga wysokiej temperatury wody grzewczej.

Pompy ciepła są urządzeniami w pełni bezpiecznymi. Jest to jeden ze względów wpływający na korzyść tych urządzeń w porównaniu do kotłów gazowych – dzięki temu że nie korzystają z gazu ziemnego lub innych materiałów palnych nie musimy stosować się do wymagań projektowych dla kotłowni, w których zastosowane są inne źródła ciepła. Możemy zmniejszyć maksymalnie kotłownie w domu lub pozbyć się jej i pompę ciepłą zainstalować każdym innym pomieszczeniu gospodarczym.

Właściwie dobrana pompa ciepła zapewni nam niezbędą energię, której będzie potrzebował nasz dom. W sytuacjach nadzwyczajnych czyli przy bardzo silnych długich mrozach układ termodynamiczny w pompie ciepła będzie wspomagany przez grzałki dodatkowe umieszczone w jednostce wewnętrznej urządzenia.

Większość sterowników pomp ciepła na rynku na możliwości podłączenia sterowania sygnałowego z falowników fotowoltaicznych. Możemy ustawić pompę ciepła by korzystała w miarę swoich możliwości z prądu generowanego z fotowoltaiki i w czasie największej produkcji wykorzystywała nadmiarowy prąd np. na podbicie temperatury wody w zbiorniku CWU.

Usunięcie starego źródła ogrzewania jest wymogiem otrzymania dotacji Czyste powietrze, jeśli nie korzystamy z dotacji to w większości przypadków układ CO może zostać dostosowany do obsługi dwóch urządzeń grzewczych np. kotła gazowego oraz pompy ciepła. W takim przypadku sterownik pompy ciepła odpowiedzialny jest za uruchomienie kotła gazowego.

Ilość kWh pobierana przez pompę ciepła zależy od wielu czynników, takich jak m.in. rodzaj i moc pompy ciepła, sprawność urządzenia, warunki klimatyczne oraz sposób użytkowania pompy ciepła. Średnio pompa ciepła pobiera 1 kWh energii elektrycznej na od 2 do 4 kWh energii cieplnej wyprodukowanej. Oznacza to, że dla przykładowego budynku o powierzchni 200 m2 zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła może wynosić od 4 000 do 8 000 kWh rocznie. Aby zoptymalizować zużycie energii przez pompę ciepła, warto zadbać o dobrą izolację termiczną budynku, regularnie serwisować urządzenie oraz odpowiednio dostosować ustawienia, a także rodzaj pompy ciepła do warunków i potrzeb grzewczych budynku.

Pompy ciepła dzielą się na dwie główne kategorie: split i monoblok. Pompy ciepła split składają się z dwóch odrębnych jednostek: zewnętrznej, która znajduje się na zewnątrz budynku i zajmuje się pozyskiwaniem energii cieplnej z powietrza lub gruntu, oraz wewnętrznej, która znajduje się w budynku i jest odpowiedzialna za rozprowadzanie ciepła po budynku.

Pompy ciepła monoblok natomiast składają się z jednej jednostki, która zarówno pozyskuje energię cieplną, jak i rozprowadza ciepło po budynku. Jakie rozwiązanie będzie lepsze, zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wielkość budynku, rodzaj instalacji grzewczej, warunki klimatyczne oraz oczekiwania użytkowników. Pompy ciepła split są często wybierane do ogrzewania dużych budynków, ponieważ pozwalają na uzyskanie większej mocy grzewczej. Są również często wybierane w przypadku budynków, w których istnieje już instalacja grzewcza, ponieważ nie wymagają wymiany całej instalacji.

Pompy ciepła monoblok są natomiast często wybierane do ogrzewania mniejszych budynków, ponieważ są prostsze w montażu i mniej kosztowne niż pompy ciepła split. Są również dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą uniknąć konieczności montażu dodatkowych elementów instalacji grzewczej, takich jak rury czy grzejniki. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej pompy ciepła powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości, dlatego warto skonsultować się z jednym z naszych specjalistów w celu doboru urządzenia.

Pompy ciepła mogą być skutecznym rozwiązaniem do ogrzewania budynków zarówno nowych, jak i starych. W przypadku budynków wzniesionych w starszej technologii warto jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które mogą wpływać na skuteczność i efektywność pompy ciepła. Przede wszystkim, budynki zbudowane w starszej technologii często charakteryzują się gorszą izolacją termiczną, co oznacza, że mogą wymagać więcej energii do ogrzania. Kolejną ważną kwestią jest kondycja instalacji grzewczej w budynku.

W przypadku instalacji zużytych lub nieodpowiednio zaprojektowanych, montaż pompy ciepła może nie być opłacalny. Dlatego przed zakupem pompy ciepła warto skonsultować się z jednym z naszych fachowców, który oceni stan instalacji i doradzi odpowiednie rozwiązanie.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas właśnie teraz i porozmawiaj z naszym konsultantem.

freeeco lublin odnawialne źródła energii PV

FreeEco sp. z o. o. to firma z siedzią w Lublinie posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, montażu i serwisowaniu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji.

Przez lata zamontowaliśmy setki zestawów fotowoltaicznych i pomp ciepła w całym kraju. Stawiamy na wysoką jakość obsługi i pełne zadowolenie każdego klienta.

Oddziały lokalne

odnawialne źródła energii Lublin

Obniż rachunki za energię!

Wytwarzaj darmową energię we własnym domu lub w firmie!

Od lat specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii. Nasza oferta, to fotowoltaika, pompy ciepła, audyty energetyczne i wiele innych produktów i usług powiązanych z OZE. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj i zapytaj o korzystną ofertę dla domu, firmy lub rolnictwa!

Zapraszamy...

  Uzyskaj specjalną wycenę z dotacją

  Podaj nam swój numer kontaktowy, a przygotujemy dla Ciebie kalkulacje i oddzwonimy w ciągu kilku godzin.

  Na jaki produkt chcesz otrzymać wycenę?

  Podstawowe informacje
  Dla kogo przygotować ofertę?  W jaki sposób wolisz otrzymać wycenę?

  Preferowane godziny kontaktu