Fotowoltaika Facebook

Wycena

dofinansowania do fotowoltaiki lublin

Dofinansowania do fotowoltaiki

Dofinansowania do fotowoltaiki cieszą się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem. Na rynku jest wiele ciekawych i atrakcyjnych programów ulg i dotacji na fotowoltaikę z których może skorzystać prywatny inwestor.

Mój Prąd, Czyste Powietrze czy AgroEnergia, to programy, które powinien znać każdy zainteresowany założeniem instalacji fotowoltaicznej. Cieszą się one wielką popularnością, a liczba osób, które skorzystały z dofinansowań sięga tysięcy.

Wszyscy posiadacze fotowoltaiki dobrze wiedzą, że warto inwestować w odnawialne źródła energii, ponieważ dzięki temu minimalizują się rachunki za prąd a także znacznie zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko. Właściciele domów jednorodzinnych, przedsiębiorcy czy rolnicy – każdy znajdzie dla siebie idealny program. Poniżej przybliżamy programy w ramach, których można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki.

Choć nabór wniosków do programu Mój prąd na chwilę obecną został zakończony, nie oznacza to, że nie można skorzystać z innych dofinansowań. Mój Prąd okazała się wielkim sukcesem, a ilość wniosków sprawiła, że budżet szybko się wyczerpał. Program przeznaczony był dla osób fizycznych, które zainwestowały w fotowoltaikę. Umożliwił uzyskanie dofinansowania maksymalnie do pięciu tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany w 2021 roku. W związku z tym proponujemy inne, aktualne programy.

dofinansowania do fotowoltaiki lublin

Jakie dofinansowania do fotowoltaiki są dostępne na rynku?

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze, to program dotacji obejmujący całą Polskę i oferujący wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła. Jego głównym celem jest poprawienie jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach programu zachęca się do wymiany źródeł ciepła i poprawienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.  Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Adresaci programu Czyste Powietrze:
Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rodzaj wsparcia: W ramach programu beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji, dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki. Wysokość dofinansowania w formie dotacji i odpowiadająca jej część w formie pożyczki uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Przeznaczenie dotacji: Dotację można przeznaczyć na m. in. wymianę źródła ciepła czy na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne; mikroinstalacje fotowoltaiczne).

Czas trwania programu Czyste powietrze: Okres kwalifikowalności wydatków – od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:

 

AgroEnergia

Kolejnym atrakcyjnym programem umożliwiającym otrzymanie dofinansowania na OZE, tuż obok wspomnianych przez nas wcześniej programów Mój Prąd i Czyste Powietrze, jest AgroEnergia. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Należy jednak pamiętać, że przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Adresaci programu AgroEnergia: Projekt został opracowany dla rolników.

Rodzaj wsparcia:  Dotacja.

Przeznaczenie: Dotację można przeznaczyć na m. in. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW czy instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

Czas trwania programu: Program AgroEnergia realizowany będzie w latach 2019 – 2025.

Więcej informacji o tym programie można znaleźć na rządowej stronie:

 

Energia Plus

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko.

Adresaci programu: Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Rodzaj wsparcia: Dotacja lub pożyczka. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynosić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych, z kolei dotacja może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię Organic Rankine Cycle. Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Przeznaczenie: Dotację można przeznaczyć na m. in. instalację odnawialnych źródeł energii w tym paneli fotowoltaicznych.

Czas trwania programu Energia Plus: Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025.
Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie:

 

Premia termomodernizacyjna

Jednym z podstawowych celów Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Adresaci programu: Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Rodzaj wsparcia: Spłata kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przeznaczenie: Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna, jest to ulga w ramach, której mamy możliwość odliczenia od dochodów za dany rok konkretnej kwoty kosztów poniesionych na działania termomodernizacyjne, to znaczy, że możemy odliczyć od dochodu koszty fotowoltaiki.

Adresaci: Z ulgi skorzystać może podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który jest właścicielem albo współwłaścicielem mieszkalnego domu jednorodzinnego – wybudowanego, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Rodzaj wsparcia: Zwrot kosztów

Przeznaczenie: Ulga obejmuje wyłącznie te wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku, które znalazły się w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju wydanego specjalnie na potrzeby ulgi (odpowiada wydatkom objętym programem „Czyste powietrze”).

dotacje do fotowoltaiki programy rządowe

Dotacje do fotowoltaiki – podsumowanie

Warto także sprawdzić programy urzędów miast i gmin. Coraz częściej miasta dopłacają do różnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Przykładowo w Warszawie istnieje możliwość otrzymania dotacji do fotowoltaiki od urzędu miasta.

Jak widać form pomocy przy inwestycjach w odnawialne źródła energii jest wiele i każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie. Zachęcamy do korzystania z programów. Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Z chęcią udzielimy wskazówek jak wypełnić wniosek i przeprowadzimy krok po kroku po każdym z wymienionych programów.

Nasi obecni klienci, a także przyszli mogą ubiegać się o różne dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną czy pompy ciepła. Służymy pomocą i doradztwem na każdym etapie inwestycji.

 

freeeco lublin fotowoltaika

FreeEco Fotowoltaika Lublin, ul. Budowlana 30
Instalacje fotowoltaiczne w całej Polsce

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt