Fotowoltaika Facebook

Wycena

Bruk-Bet Solar liderem jakości na Polskim rynku

Jeden z czołowych producentów modułów fotowoltaicznych w kraju, BrukBet Solar, otrzymał nowe certyfikaty, które – jak komentuje  mają świadczyć o wysokiej jakości stosowanych komponentów oraz właściwym procesie produkcyjnym.

Bruk-Bet Solar sprawdził, jak zachowują się jego moduły fotowoltaiczne w ekstremalnych warunkach pogodowych. W tym celu skierował swoje moduły do badań tzw. Extreme Thermal Cycling oraz Damp Heat.

Test Extreme Thermal Cycling, wykonywany zgodnie z normą IEC 61215:2005, polega na umieszczeniu modułu fotowoltaicznego w komorze klimatycznej, w której badana jest szybkość degradacji. Ten test pozwala na określenie, jak będą zachowywać się moduły fotowoltaiczne przez kilkanaście lat w normalnych warunkach pogodowych. Celem jest określenie zdolności modułu PV do wytrzymania gwałtownych zmian temperatur, w zakresie od -40 st. C do 80 st. C.

– W teście tym moduł poddaje się gwałtownym zmianom temperaturowym. Poprzez działania temperatury współczynniki  rozszerzalności cieplnej poszczególnych elementów modułu fotowoltaicznego wykazują ukryte wady, m.in. nieprawidłowo zlutowane ścieżki przewodzące, pęknięte ogniwa, rozwarstwienie, spadek wydajności i spadek rezystancji izolacji – informuje Marcin Milczewski, kierownik do spraw jakości i rozwoju produktu w firmie Bruk-Bet Solar.

Standardowy test zakłada przeprowadzenie 200 takich szybkich zmian temperatury. Jednak Bruk-Bet Solar zlecił renomowanemu ośrodkowi certyfikacyjnemu przeprowadzenie 400 cykli temperaturowych.

Inny test, który przeszły moduły polskiego producenta, test Damp Heat, podobnie jak Thermal Cycling, jest również częścią normy IEC 61215. Jak informuje Bruk-Bet Solar, według niezależnych badań awaryjności, ponad 50 proc. modułów PV nie przechodzi tego testu, przez co procedura testowa Damp Heat uważana jest za najtrudniejszą i najbardziej „agresywną”, jakiej poddaje się moduł fotowoltaiczny podczas procesu certyfikacji.

Celem testu jest określenie wytrzymałości modułu na penetrację wilgoci w podwyższonej temperaturze 85 st. C, przy wilgotności względnej rzędu 85 proc. Test ten pokazuje głównie jakość laminacji modułu fotowoltaicznego – zaznacza Bruk-Bet Solar.

 W wyniku penetracji wilgoci można zaobserwować wady badanego modułu – korozję, de-laminację, potencjalne defekty lutowania ścieżek przewodzących czy nieprawidłowy montaż puszki złączeniowej. Nawet, gdy nie wykryjemy poważnych wad ukrytych po teście Damp Heat, to moduł zostaje poddany takim obciążeniom, że jego wytrzymałość mechaniczna mocno spada – dodaje Marcin Milczewski.

Zgodnie z normą IEC 61215, testowanie pod kątem Damp Heat odbywa się przez 1 tys. godzin, natomiast moduł PV firmy Bruk-Bet Solar spędził w ekstremalnych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych aż 2 tys. godzin.

Bruk-Bet Solar posiada obecnie zdolność produkcyjną na poziomie 120 MW w skali roku, a na swoich liniach może produkować moduły zarówno mono- jak i polikrystaliczne.

Od marca br. polska firma może produkować moduły fotowoltaiczne z 12,18, 24, 36, 60 i 72 ogniwami z krzemu polikrystalicznego, o zakresie mocy od 45 Wp do 340 Wp. W przypadku modułów fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego może wytwarzać moduły z taką samą ilością ogniw jak we wcześniej wspomnianej technologii polikrystalicznej, jednak zakres mocy modułów monokrystalicznych zawiera się w przedziale od 45 Wp do 385 Wp.

Bruk-Bet Solar może produkować moduły z 4 i 5 ścieżkami przewodzącymi, co oprócz zwiększonej mocy produkcyjnej ma zapewniać elastyczność produkcji.

Nowe linie produkcyjne polskiego producenta są także wykorzystywane do produkcji modułów w technologii PERC oraz modułów typu szkło-szkło.

– W ostatnim roku wyprodukowaliśmy około 60 proc. modułów mono- i 40 proc. polikrystalicznych. 80 proc. modułów monokrystalicznych sprzedajemy za granicę. Coraz mniej modułów polikrystalicznych wysyłamy na eksport. Natomiast w Polsce zdecydowana większość to moduły polikrystaliczne – komentuje Paweł Łabno z Bruk-Bet Solabruk_bet_53h