Opublikowano

Targi ReneExpo

W dniach 22-24 września odbyły się targi Odnawialnych Źródeł Energii ReneExpo w Warszawie,
na których odbył się I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej i w którym braliśmy czynny udział.

Na kongresie były poruszane różne aspekty branży fotowoltaicznej. Największe emocje wsród uczestników rozbudziły programy wsparcia tj. Program NFOSiGW „Prosument”, powszechnie krytykowany i przyjęte z entuzjazmem Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (RPO) i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)