W skład serwisu instalacji fotowoltaicznej wchodzą

 Pomiary instalacji PV po stronie DC:

 • Napięcie, prąd, moc, energia
 • Rezystancja izolacji
 • Uoc – napięcie otwartego obwodu oraz Isc prąd zwarciowy
 1. Pomiary instalacji PV po stronie AC:
 • Napięcie, prąd, moc, energia, współczynnik mocy, harmoniczne.
 • Obliczanie wydajności paneli fotowoltaicznych, falownika, efektywności instalacji
 1. Instalacje elektryczne:
 • Rezystancja izolacji
 • Ciągłość przewodów ochronnych
 • Impedancja linii
 • Impedancja pętli (podfunkcja wysokim prądem i bez wyzwalania RCD)
 • Testowanie RCD (typ AC, A i B)
 • Rezystancja uziemienia
 1. Testy konstrukcji
 • Sprawdzenie mocowania paneli
 • Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego w przypadku konstrukcji ze stali ocynkowanej

Dodatkowe pomiary:

 1. Charakterystyka I-U stringów i modułów fotowoltaicznych
 2. Irradiancja
 3. Temperatura panelu fotowoltaicznego
 4. Badanie paneli kamerą termowizyjną