1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest FreeEco sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000570623, REGON: 361934912, NIP 946-265-36-00
  2. FreeEco sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej stronie internetowej były kompletne, rzetelne i aktualne. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności prosimy o kontakt z administratorem serwisu na adres: biuro@freeeco.pl
  3. FreeEco sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronach internetowych serwisu lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te informacje.
  4. Ceny podane w niniejszym serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko FreeEco sp. z o.o. , w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie lub wykonanie umowy.
  5. Struktura serwisu internetowego oraz zawarte na niej materiały chronione są prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części materiałów zamieszczonych w serwisie bez zgody FreeEco sp. z o.o. jest zabronione.
  6. Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować, przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własny użytek. FreeEco sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych serwisach internetowych.
  7. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów zawartych na niniejszym serwisie internetowym, wymaga uzyskania pisemnej zgody FreeEco sp. z o.o. Poprzez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się jakiekolwiek rozpowszechnianie w formie papierowej lub elektronicznej np. kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, prezentowanie materiałów z niniejszego serwisu w całości lub części.
  8. FreeEco sp. z o.o. nie wyraża zgody na prezentowanie niniejszego serwisu internetowego na innych serwisach internetowych.
  9. FreeEco sp. z o.o.oraz Administrator serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych umieszczone pod linkami odwołującymi się do tych stron oraz nie gwarantuje aktualności materiałów zamieszczonych na tych stronach.