Fotowoltaika Facebook

Wycena

EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

FreeEco sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie innowacyjnej technologii optymalizacji i automatyzacji procesu instalacji i monitorowania systemów fotowoltaicznych”

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa FreeEco sp. z o.o. w wyniku opracowania innowacyjnej technologii optymalizacji i automatyzacji procesu instalacji i monitorowania systemów fotowoltaicznych.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-06-0062/20-00

Dofinansowanie projektu z UE 301 614,00 PLN