Mój Prąd
program dopłat do fotowoltaiki

Mój prąd - dopłaty do fotowoltaiki - dofinansowania

Cel programu Mój Prąd:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet:

1 miliard złotych

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

 

Koordynator programu:

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

informacje pobrane z http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/


Zobacz również dotacje z programów:

  • RPO lubelskie 2014-2020 (LINK)
  • Krajowe Programy Operacyjne (LINK)

Jeśli jesteś zainteresowany, NAPISZ DO NAS! lub zadzwoń.

Przejdź do zakładki: KONTAKT

ile kosztuje fotowoltaika cennik - freeeco Lublin